سارهساره، تا این لحظه: 6 سال و 4 ماه و 14 روز سن داره
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه: 9 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

برای ساره ی گلم

دخترکم روزت مبارک

دخترکم سلام این پست رو باید روز سه شنبه برات میگذاشتم اما فرصت نکردم ببخشید روزت مبارک گلم روز سه شنبه با بچه ها و خانمهای مسجد که کلاس میومدند، رفتیم باغ فدک خیلی خوش گذشت شما هم خیلی دوست داشتی و حسابی با امیرمهدی و محمدرسول بازی کردی قایق سواری کردیم، ترامبولینگ رفتی، با امیرمهدی توی چرخ و فلکش رفتی که البته چون ایمنی نداشت ما نگذاشتیم روشنش کنه و فقط به صورت تاب ازش استفاده کردید و ... خلاصه که خیلی خوب بود: این یکی از کادوهای روز دخترت روز چهارشنبه با بابایی رفتیم بیرون و بابا برات یه استخر بادی کادو داد دستش درد نکنه البته هنوز بادش نکردیم بعد از اینکه آماده شد عکست رو میگذارم. کادوی من هم به شما ...
7 مرداد 1396
1