سارهساره، تا این لحظه: 6 سال و 4 ماه و 14 روز سن داره
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه: 9 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

برای ساره ی گلم

یلدای ۹۷

سلام نفسم یلدای امسال هم گذشت با یک دقیقه اضافه تر بودن در کنار هم.😊 امسال هم مثل سال گذشته، ۳ بار یلدا را جشن گرفتی. بار اول، چهارشنبه ی هفته ی پیش که توی مهدتون براتون جشن یلدا گرفتن و ازتون فیلم گرفتن و حسابی خوش گذرونده بودین. 😚 پنجشنبه شب خونه ی آقاجونینا، دومین جشن یلدات بود، دور هم بودیم با خاله ها و دایی ها، شام استامبولی درست کردیم و بهترین دستپخت رو با یه مسابقه انتخاب کردیم که دستپخت مامانی اولین شد🤣 منم یه ژله ی تصویری یلدایی درست کردم که البته یه کم رنگها درست چاپ نشد روش اما خوشمزه بود.😅 خاله مریم پفیلا آورده بود. زندایی الهام هم پفیلا و ژله هندوانه ای آورده بود. همه به اندازه ی خانواده شون میوه و تخمه آو...
5 دی 1397
1