سارهساره، تا این لحظه: 6 سال و 4 ماه و 14 روز سن داره
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه: 9 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

برای ساره ی گلم

آدم برفی!!!

سلام گلم این هفته یکشنبه و دوشنبه تعطیل بودید.😁 یکشنبه شب یه کم برف اومد و صبح یه کوچولو برف روی ماشینها و درختها جمع شده بود.😉 آخی فدات بشم عزیزم که برف خیلی نمی بینی و در آرزوی برفی.🤔 دوشنبه صبح آماده شدی و رفتی مدرسه اما مدرسه تعطیل بود و برگشتی. همین که برفها رو دیدی گفتی مامانی بیا بریم برف بازی!!!🤣 برفهای روی ماشین مادرینا رو با هم جمع کردیم و یه آدم برفی کوچولو درست کردیم. خیلی دوست داشتی و خوش گذشت.😙 البته بهتره بگم یخ تا برف.😁 آدم برفی یخی که دو سه ساعت بعدش آب شد اما لذتش رو به دخترم بخشید. 😊 ...
30 آبان 1398

باغ بهادران😊

جمعه پنجم مهرماه ۹۸ جمعه صبح رفتیم باغ بهادران (البته نمیدونم باغ بهادران درسته یا باغبادران🤔 روی بعضی تابلوهاشون باغبادران نوشته بود و روی بعضی دیگه باغ بهادران😅 ). ما بودیم و مادرینا و عمه فاطمه و عمو محمود و عمو احمدینا. روز خوبی بود و خیلی خوش گذشت. شما هم با فاطمه و عرفان و زینب حسابی آب بازی کردید.😅 بعد از ۳ روز مدرسه رفتن و خستگی😁 تفریح خوبی بود برات.🤣 همیشه خوش باشی عزیز دلم😚😚😚😚😚 ...
9 مهر 1398
1