سارهساره، تا این لحظه: 6 سال و 4 ماه و 14 روز سن داره
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه: 9 سال و 3 ماه و 11 روز سن داره

برای ساره ی گلم

دفتر مشق ساره جون در پایان آذرماه

عزیز دلم اینم برگه های دفتر مشقت تا پایان آذرماه👇👇👇 البته بماند که از اینجا خانومتون دفترت رو ندیده تا درس ن🤔 پایان دومین دفتر مشقت و شروع سومین دفترت که به انتخاب خودت فنردار واست خریدیم😊 این صفحه رو خودت با چسب تزیینی هایی که برات خریدم توی مدرسه تزیین کردی😊 ...
4 دی 1398

دفتر مشق ساره جون در پایان آبان ماه😊

آبان ماه هم به پایان رسید. و این صفحات دفتر مشق شما در پایان این ماه😊 نشانه ی آ👇 نشانه ی ب👇 یاد گرفتنِ نوشتنِ اولین کلمه ی زندگیت مبارک گلم😍😍 یاد گرفتی بنویسی بابا😙 نشانه ی اَ👇 نشانه ی د👇 نشانه ی م👇 برگه های دفتر مشقت تمام شد و یه دفتر جدید شروع کردی😊 نشانه ی س👇 موفق باشی گلم😍😍😍 نمیدونم توی آذرماه چقدر پیشرفت خواهی داشت و نگرانم با خاطر تعطیلی های پی در پی و عقب افتادن درس شما🤔 ...
9 آذر 1398

دفتر مشق ساره جون در پایان مهرماه و انتهای نگاره ها😉

ساره جونی من: اول از گوشه های دفترت بگم که همون اول کار واسه اینکه تا نخوره کلی فکر کردم و برای گوشه ها نشانگر درست کردم و به گوشه ها چسبوندم. هم قشنگتر شد و هم دیگه تا نخورد😊 ...
12 آبان 1398
1