سارهساره، تا این لحظه: 6 سال و 1 ماه و 2 روز سن داره
زندگی عاشقانه ی مازندگی عاشقانه ی ما، تا این لحظه: 8 سال و 11 ماه و 29 روز سن داره

برای ساره ی گلم

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 200
امتیاز جذابیت: 5,782
44 دنبال کنندگان
266 پسندها
1,635 نظرات
182 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,707
امتیاز جذابیت: 617
20 دنبال کنندگان
23 پسندها
44 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,538
امتیاز جذابیت: 807
19 دنبال کنندگان
59 پسندها
58 نظرات
16 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 405
امتیاز جذابیت: 3,694
56 دنبال کنندگان
250 پسندها
506 نظرات
312 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 421
امتیاز جذابیت: 3,582
51 دنبال کنندگان
364 پسندها
301 نظرات
35 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ