برای ساره ی گلم

1

پروفایل من

شرح وبلاگ

دختر گل من ساره روز دوشنبه 25 شهریور سال 1392 ساعت 9:45 صبح پا بر عرصه ی گیتی نهاد و به زندگی ما شور و نشاط تازه ای بخشید. این وبلاگ برای ثبت خاطرات اوست...

نویسندگان

افتخارات

رتبه 80 وبلاگ های برتر نی نی وبلاگ (لیست وبلاگ های برتر)

آمار

تعداد مطالب : 258
تاریخ عضویت : 3 بهمن 92